💭อาจเติบโตไม่ไวเหมือนใครเขา แต่ว่าเราก็ไม่คิดจะหยุดเดิน