เล่าเรื่องสะเปะสะปะ น่าจะให้เวลากับความสัมพันธ์ของตัวละครมากกว่ามุกตลกที่พยายามยัดเยียดเข้ามาโดยไม่จำเป็น แต่ถือว่าสร้างบรรยากาศได้น่ารักแล้วชวนให้คิดถึงชีวิตสมัยก่อนได้ดี