ถ้าตอนต้นปูตัวละครดี ๆ น่าจะดีกว่านี้มาก แต่ชื่นชมในเรื่องงานภาพ ทำได้ดีจริง ๆ