หนังขายความเถื่อน บทพูดแปลก ๆ แต่ทำออกมาได้มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ดี