💭ฝันไม่ต้องยิ่งใหญ่ และไม่เป็นไรหากไปไม่ถึง

💭บาดแผลทุกร่องรอย คอยสอนอะไรกับเราเสมอ

💭อาจเติบโตไม่ไวเหมือนใครเขา แต่ว่าเราก็ไม่คิดจะหยุดเดิน